Wniosek uprawnień do systemów informatycznych PUM
.
(Wniosek służy do nadawania, zmiany, usuwania uprawnień do systemów informatycznych PUM)


 1. (Pracownicy PUM zobowiązani są podać adres e-mail w domenie @pum.edu.pl) 2. pracownik Administracji PUM    nauczyciel akademicki PUM    doktorant    umowa zlecenie    spółka PUM
  Parlament Studentów PUM          konsultant SIMPLE                   inżynieryjno-techniczna

 3. nadanie uprawnień    modyfikacja uprawnień    usunięcie uprawnień

 4. Wybierz system
  ProAkademia (w tym prowadzenie zajęć e-learning na platformie LMS Moodle PUM jako wykładowca (prowadzący) oraz redaktor WWW w systemie Wirtualny Dziekanat)
  Simple
  Nowy portal WWW (www.pum.edu.pl)
  Stary portal WWW (old.pum.edu.pl)
  BIP (Biuletyn Informacji Publicznej)
  CRU (Centralny Rejestr Umów)
  POL-on
  KWhotel
  Płatnik
  SDN
  System Wideokonferencji Platformy Obsługi Nauki PLATON
  Jednolity System Antyplagiatowy (JSA)
  GUS - Portal sprawozdawczy
  SKDSS (system "Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich")

Uwagi lub dodatkowe informacje:

Akceptacja IODO:   
(wnioskujący zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Inspektora Ochrony Danych Osobowych PUM - pokój 33 (windą, trzecie piętro od strony Podgórnej) Rektorat PUM, tel. +48 91 48 00 790)

Kierownik jednostki:  
(imię, nazwisko, podpis, pieczątka)


Wnioskujący:   
(imię, nazwisko, podpis)